Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
SwimStar
Posts: 5,597
Registered: ‎04-28-2008
0

Volo ut sex vos sursum!!

Smiley Wink

 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


/N- 
`mom/ 
.hs`sm` 
sd.`+hh`
:m/ `+sms 
`ds` `+ohN: 
````````````.hd-  .ooymm:`````````````
ymdyyyssssssss/```.osyyyysssssssssymm+
`+ydho++//:----.``-ss+::::::/+ooydys. 
./ydso++++/:.``:+--:/osyyhhdd+: 
:yhho++ooo+:/syhhhhhddmh/`
/o-                   `/dd///::sysyhhhhdms`                   `oo 
.dhh+                    mh+++oyhhsssyhhhm+                    +dd: 
/m:+m+                  smysssyhddysoosyydN                   +m:/m:
d+`:hm.                :mhyyyhhdmyddyo+oosd/`                .mo`-hd
`oy``:0mh               `ddysyhhhs- .:syyo++oms.              ` hh. :0ds`
+m- `:0hN+              smhyhh+.`      `/hds/smh`             sm/ `:0yN+
.mo  `/osdy             :mmddo.           ./hdydm+            :No` `/osdm.
/oo++////////sy. `.+ssyho//////////+oyhs-`               `/ohhyoo++////////yy- ``/ssydy//////////+oo
`/hdyo++//::::-.``.+ss+//::://++oyhd+`                        `+ddyo++//::::-.``.+ss+//::://++oshy/.
`/hhhs+++//:-.``-o/--:/+ossyhdds-`                            `-sdhs+++//:-.``.o+--:/+ossyhdd+-`  
    `.+hhso++oo+/--++syyhhhhdhy:.                                   .:ydyo++oo+/:-++syyhhhhdmdo.       
`-:hy+///:/syyhhhhdmh/``                                      `-/hh+///:/syyhhhhdmy:-`    
`hdo+//oyhyssyhhhNy                                            yms+//oyhyssyhhhmo   
 :Nhsooshhhysooyyyhd`                                          :mhsooshhhyssosyyhd-   
ydyyyyhhmddhyooossds.                                         `dmyyyyhhdmdhyooossh+`
  /mhyyyddho..+yhyo++omh                                        sNhyyyhdy+:.ohhyo++ody` 
       -ddsyhdy:      .sdyo/om:                                       :Ndyyhds/      :ydho/+mh`       
 ymhyo/-          .oyhshd:                                    ` ymhhyo.          -ohhshms 
`dd+.                :yhNN                                    /Ndy:               `/hhhy
``                    `sNo`                                  NN:                    ``
 `dhyh`                                +msd+
  -d::dy`                               ys.sN:
  `ho`-sN+                              /d.`+dd`
 `sh` -+dm.                            -d/ `/sms
  /m:  :+ymy                           `hs` .+ohm:
 `````````````.mo` `/oshd```````````````````````````od.  .+oym/`````````````
  :yyoo++++++++ss-```/ssyys++++++++++syooysooo+++++++y+```-osyyy++++++++++oyy.
  .odhso+//::----```+so/::::://+osyhh/  :hdyo++/::----.``-os+::::::/+ooshdo.
 .oydyo++++/:.``.+/--:+osyyhhdd+`      :sdhso+++/:-.``:+:-:/+osyyhdmh-
  -shhs+++oo+::0syhhhhhddhs.`          `+ydyo++ooo+:/oyhhhhhdddy/`
  `smo//::/yyyhhhhdNd:                 `-mh+//::0yyyhhhhmms.
 `hmo+++shhyssyhhhmm                   /mho+++yhhyssyhhhN+
 `Nhsssyhhdhysosyyhm.                  smysosyhdhysoosyyds
  ydyyyyhdmdddhso+ooyd:                -mhyyyhhdmdhdyo+oosms`
  /mhysydds/` .oyhs+++hN`               ddysyhdho.  /odyo++oms
  .mdsydmo.       :hds+/ds              omyshdh:       `+mho/sd-
   ymdh/-            -/dhhmy`           :mddo:`           `: ydydm-
   sy/                  +sNM.            -ys.                 .shNy
Swimfamous
Posts: 16,245
Registered: ‎03-21-2007
0

Re: Volo ut sex vos sursum!!

Reply to General_HaNor - Message ID#: 44801068

* дорожный вилок у вас *

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 
SwimNerd
Posts: 264
Registered: ‎06-10-2008
0

Re: Volo ut sex vos sursum!!

[ Edited ]

Reply to General_HaNor - Message ID#: 44801068

never mind


Message Edited by sarah-melody on 07-09-2008 07:36 AM
Message Edited by sarah-melody on 07-09-2008 07:38 AM
http://i355.photobucket.com/albums/r455/Sarah-Melody/supergirl-4.
jpg

http://www.myspace.com/sarahmelody420